Consult en behandeling

Homeopathie is een holistische geneeswijze. Ik neem dan ook uitvoerig de tijd om samen met u uw klachten en uw kenmerkende eigenschappen zo volledig mogelijk in kaart te brengen.

Het homeopathisch middel dat ik voor u selecteer of het behandelplan dat ik voor u opstel, laat ik zoveel mogelijk aansluiten bij uw klachten en uw persoonlijke beleving van uw mentale, emotionele en lichamelijke functioneren.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de klachten:

  • Als klachten nog maar kort bestaan zijn meestal 1 à 3 consulten met middelvoorschrift voldoende om tot herstel te komen.
  • Bij langer bestaande klachten is vaak 4 tot 8 consulten nodig.
  • In andere gevallen kan het nodig zijn om de behandeling meer dan een jaar te laten voortduren.

Hoe vaak een consult:

  • In de regel zijn consulten ongeveer eens in de 4 à 6 weken.
  • Bij langduriger behandeling kan dat eens in de 2 à 3 maanden zijn.

Tussentijdse evaluatie vindt bij voorkeur plaats via e-mail of telefonisch.