Publicaties

  • Augustus 2013
    Interview met Cisca Buis in Reformatorisch Dagblad van 5 augustus n.a.v. mazelenuitbraak in de ‘Bible Belt’. Lees hier het interview online of hier in PDF.
  • Lees hier het interview online.
  • Eenmalige open-acces uitgave van het kwartaalmagazine Kritisch Pr!kken nr. 2 juni 2013 Themanummer  'Autisme'

 

 

  • Prik Met: documentaire 2015 -  Een jonge moeder, zwanger van haar tweede kind, schrikt van heftige verhalen over vaccinatieschade. Ze onderzoekt welke keuze zij straks moet maken voor haar kind.   https://vimeo.com/136801871
  • Vaccinaties doorgeprikt Vierde volledig herziene druk is verschenen 20 augustus 2015

Cisca Buis/Noor Prent/Tineke Schaper
Uitgeverij Ankh Hermes
ISBN 978 90 202 1217 4
Verschijningsdatum april 2010
www.vaccinatiesdoorgeprikt.nl


Met het boek Vaccinaties doorgeprikt rekenen de auteurs af met het idee dat een kind slechts gezond groot kan worden als het voor 100% het standaard Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ondergaat. Vanuit de overheid wordt het beeld in stand gehouden dat het hier om een vanzelfsprekendheid gaat en dat afwijken hiervan onverantwoord is. Deelname aan dit programma is echter een individuele beslissing en de verantwoordelijkheid van de ouders. Zij dienen objectief te worden voorgelicht, wat de overheid nalaat. De auteurs hebben een jarenlange kennis en praktijkervaring opgebouwd over alle aspecten van vaccineren. Dit boek biedt betrouwbare achtergrondinformatie en inzichten voor ouders, verzorgenden, belangstellenden en mensen werkzaam in de gezondheidszorg.

Het boek Vaccinaties doorgeprikt is onder de vele boeken die door tegenstanders van de wildgroei van vaccinaties zijn geschreven echt een topprestatie. Niet alleen geeft het in onderkoelde taal een schat aan informatie over de wereldwijde massavaccinaties met hun huiveringwekkende aantasting van de immuniteit van een hele generatie kinderen, maar ook komen wereldbeschouwelijke aspecten en psychologische inzichten aan de orde.

Ik heb een aardige hoeveelheid boeken over dit onderwerp gelezen maar dit boek springt er toch echt goed uit als een doorwrocht stukje werk, waarin de auteurs kans hebben gezien een enorme hoeveelheid feiten in een klein bestek voor hun lezers verteerbaar te maken.

H.C. Moolenburgh, arts